Płyty trzcinowe występują w następujących rozmiarach:  1m x 2m, 1,25m x 2m, 1,5m x 2m. Mają różnorakie zastosowanie od właściwości izolacyjnych po dekoracyjne.
Jako dekoracje służą do budowania różnych daszków altan lub dachów większych obiektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyty trzcinowe produkowane przez nas mają także zastosowanie w budownictwie jako naturalne materiały izolacyjne oraz nośniki tynku.

 

 
  

przy kącie 45 stopni można położyć nimi dachy większych obiektów


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważną ich cechą jest wytrzymałość kilkanaście do  -dziestych  lat oraz dekoracyjność. Także prostota pokrywania dachów co daje możliwość samodzielnego montażu w/g naszych instrukcji. J

edyna wada to niemożność pokrywania dachów okrąglych.

 

 

 

Dach trzcinowy grubości 35-40 cm lub płyta trzcinowa ( Rys. Płyty) to miliony rurek wypełnionych powietrzem przez co tworzących wspaniałą izolację cieplną a także tłumiącą hałas. Są to materiały lepsze od styropianu dlatego że są naturalne ,elastyczne ,ale i trudno uszkadzalne co powoduje że może je zakładać nie tylko fachowiec. Trzciny nie lubią też gryzonie , przez co jest bardzo trwała.

Przy występujących sklepieniach sufitu , można je zginać i formować.

Pozwalają się ciąć zwykłą piłą tarczową lub pilarkami.( Rys)1 .

Zastosowane na na zewnątrz muru nie absorbują wody , są odporne na złamanie i zniszczenie.

Obecnie płyty trzcinowe stosuje się także do izolacji cieplnej ścian , sufitów lub podłóg domów mieszkalnych.( Rys2) i ( Rys.3).( Rys.4).O możliwości izolacyjnej materiału mówi nam współczynnik przewodzenia ciepła

Zależy on w decydującym stopniu od gęstości materiału. Materiały o dużej gęstości np.: stal cechują się dużą przewodnością , materiały porowate odwrotnie ( dla trzciny gęstość wynosi 195 kg/m3). Pozostałe czynniki to : struktura materiału , rodzaj i wielkość porów i zawartości wilgoci. Trzcina dzięki posiadaniu wolnych przestrzeni między kolankami źdźbeł , porowatości i nie absorbowaniu wilgoci ma tą przewodność bardzo niską.

Podstawowa zasada brzmi : im mniejsza przewodność ciepła tym , tym lepsze właściwości izolacyjne materiału. Normy niemieckie podają , że dla trzciny wynosi on 0, 055 W/mK ( źródło : Klauss Schillberg , Heinz Knieriemen ‘’ Naturbaustoff Lehm’’) , a więc podobnie co wełna mineralna granulowana i styropian .

Płyty 3 x 50 mm na zewnątrz i 150 mm drewna z tynkiem glinianym

wykazują współczynnik przenikania ciepła 0,27W/m2 x K ( żródło K. Laus Schillberg , Heinz Knieriemen ,‘’ Naturbaustoff - Lehm’’. ( Fot.1).

Współczynnik przenikania ciepła dla budynku spełniającego normowe minimum musi być mniejszy od 0.3 W/m2K.

. Dopiero ściana z cegły czerwonej o grubości 38 cm, ocieplona styropianem 18 cm

spełnia minimum U< 0,3W/m2K

Ceramika tradycyjna U = 0,22 W/m2K ściana trójwarstwowa z pustaków szczelinowych

U 220 , wełna mineralna 15 cm , cegła kratówka K-3 , od wewnątrz i zewnątrz tynk cementowo – wapienny.

Beton komórkowy na zwykłe spoiny U= 0,28 W/m2K, ściana z bloczków

24 x 24 x 59 odmiany 500 ocieplone 10 cm styropianem + tynk cienkowarstwowy.

Z tego wypływa wniosek że 150 mm płyty zastępuje mur z cegly szczelinowej i spełnia warunki U< 0,3 W/m2K.

W produkcji występują także maty trzcinowe podtynkowe , służące jako bardzo dobry nośnik tynku glinianego lub cementowo- wapiennego. Wykorzystywane są najczęściej przy renowacjach starych domów , często zabytkowych. Występują w rolkach o pow . 10 m2 i wysokości od 1m do 2m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Zastosowanie płyt do izolacji ścian i podłóg
Rys.4

 

 

Rys.3 Stosowanie płyt do izolacji podłogi
Rys. Płyty

 

 

 

 
zamknij